Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

υδραλικος ανελκυστηρας

ιδραωλικοσ

Η εταιρεία Πελιχός Lift προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υδραυλικών ανελκυστήρων ατόμων και φορτίων σε κτίρια γραφείων και κατοικιών, σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πολυκαταστήματα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

Τα υδραυλικά συστήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά:

  • Δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
  • Κατάργηση του μηχανοστασίου ανωδομής (καλύτερη αξιοποίηση χώρου)
  • Χαμηλό επίπεδο θορύβου
  • Ασφάλεια
  • Αποτελούν συνήθως την οικονομικότερη λύση για πολυκατοικίες

Το κυριότερο όμως μειονέκτημα του είναι η αδυναμία τοποθέτησης του σε ψηλά κτίρια με πολλούς ορόφους, (περισσότερο από 6), αφού το μέγιστο ύψος λειτουργίας περιορίζεται από το μήκος του εμβόλου.  Επίσης ο τύπος αυτός δεν μπορεί να επιτύχει μεγάλες ταχύτητες, συνεπώς δεν ωφελεί και σε κτίρια με μεγάλη κίνηση.

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

copyright © 2009 ΠΕΛΙΧΟΣ Designed and Hosted by Geo